agenda

 
Momenteel nog geen agendapunten.

visie

De visie van de tienergroep voor 2017/2018 sluit aan bij de missie van de Levensbron.
Deze missie luid als volgt:

Mensen helpen om Gods bestemming voor hun leven te vinden en te volbrengen.

In de kern komt het er op neer dat het doel van de Levensbron het maken van discipelen van Jezus is.
Dit overeenkomstig de opdracht die we gekregen hebben:

Matteus 28:18-20 (NBV)
Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Naam van de tienergroep

De naam van de groep is Ignited Teens, dat betekent dat er iets ontbrand/ontstoken wordt! We hopen dan ook dat er een vuur aanwakkert dat het aantrekkelijk maakt om er te zijn! De naam is al het begin van een enthousiaste tienergroep!

Doel van de Ignited Teens

Door de tieners te betrekken in het Gemeente leven en regelmatig samen dingen te ondernemen (op de tieneravonden maar ook daarbuiten) hopen we dat de tieners niet alleen een kijkje krijgen in het geloofsleven, maar dat we door relatie heen het evangelie aan elkaar kunnen uitdragen.
Daarnaast gaan we ervoor dat de passie van het volgen en dienen van Jezus Christus ook bij de tieners gaat leven!

Dit seizoen willen we gaan kijken naar een Discipel zijn van Jezus

Enkele stappen die een discipel van Jezus bijvoorbeeld zal doormaken zijn:

* Een verandering van denken en God prioriteit geven in je leven.
Zo zegt de bijbel bijvoorbeeld in Mattheus 6:33 (NBV), zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

* Leren kennen wat God zegt in zijn woord en dit ook praktisch gaan toepassen.
Zo zegt Jezus heel duidelijk in Lukas 6:46 (BB), Als je naar Mij toe komt, luister dan niet alleen naar wat ik zeg, maar doe het ook.

* Er voor elkaar zijn, en elkaar opbouwen, zoals God ons zegt te doen.
Markus 12:30-31 (NBV), Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.

* Je bekeren van zonde en je laten leiden door de Heilige Geest.
Romeinen 8:6 (BB), de mensen die zich door hun eigen ik laten leiden, komen uit bij de dood. Maar de mensen die zich door de Geest laten leiden, krijgen leven en vrede.

Naar deze stappen zullen we wekelijks gaan kijken met de tieners, om zo hun de mogelijkheid te geven hun geloofsleven uit te diepen of er mee van start te gaan! Dit doen we in een ontspannen setting waarin ruimte is voor fun, spel, relatie en bovenal God.