cursussen
image werkt niet
image werkt niet
image werkt niet
image werkt niet
doneer

Doneren kan op 2 manieren:
Met of zonder lijfrenteschenking, verderop deze pagina wordt verder ingegaan op lijfrenteschenking.

Wilt u De Levensbron financieel steunen dan kunt gebruik maken van het IBAN rekeningnummer:

NL60RABO0335179177 t.n.v. Evangelische Gemeente De Levensbron

Financieel voordeel bij lijfrenteschenking.

Door een wetswijziging is het vanaf januari 2014 mogelijk om een lijfrenteschenking*) onderling af te spreken met de Levensbron zonder tussenkomst van een notaris.
Tot nu toe was uw gift misschien maar gedeeltelijk aftrekbaar voor de belasting; het voordeel van een lijfrenteschenking is dat uw gift nu volledig aftrekbaar is.
Hierdoor ontvangt u, afhankelijk van uw inkomen, 33 tot 52 % van het gedoneerde bedrag terug.

U kunt nu heel eenvoudig een lijfrenteschenking doen, zonder dat u daarvoor naar een notaris hoeft. Vult u hiervoor het lijfrenteschenkingsformulier in. Dit formulier is hier te downloaden, of te verkrijgen op het kantoor van de levensbron.
Na invullen en ondertekening ontvangt u bij inleveren, het formulier door ons ondertekend weer terug voor uw eigen administratie. De Levensbron zal een kopie hiervan voor eigen administratie discreet bewaren.

*) Een lijfrenteschenking is belastingtechnisch een "periodieke gift" die gedaan wordt op basis van een overeenkomst. Hierbij wordt overeengekomen om gedurende een periode van minimaal 5 jaar, per jaar een vastgesteld bedrag, al dan niet in termijnen, aan de Levensbron te schenken. Denk hierbij o.a. aan tienden, eerstelingen of een algemene gift.

Bedingen:

De periodieke uitkering eindigt:
1. bij overlijden.
2. bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.
3. bij faillissement van de begiftigde.
4. ingeval de begiftigde de A.N.B.I. status verliest.

Giften dit jaar reeds overgemaakt kunnen alsnog in de overeenkomst worden meegenomen.

Mocht u nog vragen hebben over lijfrenteschenkingen, neem dan gerust contact op met: fin@delevensbron.net