cursussen
image werkt niet
image werkt niet
image werkt niet
image werkt niet
ontdek je persoonlijke bediening


Bij het woord bediening denken veel christenen aan een voorganger of evangelist of iets dergelijks. De gedachte daarbij is dat een bediening alleen voor bepaalde mensen is weggelegd.

In deze cursus ga je juist ontdekken dat God aan iedere gelovige een gave en talent heeft gegeven en dat het Gods verlangen is dat wij allemaal dienen als actieve leden van Zijn bedieningenteam.

Je zult gaan zien dat je bent geschapen om een betekenisvol leven te leiden onder andere door met je gave(n) en talent(en) anderen en daarmee God te dienen.

Daarnaast zijn er ook gelovigen die ondanks dat ze weten dat God hen een gave heeft gegeven het toch moeilijk vinden om hun persoonlijke bediening te ontdekken en daarom ook moeite hebben met erin te functioneren.
Vandaar deze cursus.

De hoofddoelen van deze cursus zijn:

1. Dat de cursist ontdekt en zich toewijdt aan het ontwikkelen en gebruiken van de gave(n) en talent(en) die God hem of haar heeft gegeven om daarmee God en de gemeente te kunnen dienen.

2. Dat hij of zij begint met dienen op de manier dat het beste weergeeft hoe God jou heeft gemaakt in relatie met anderen binnen het lichaam van Christus.

In deze cursus zal duidelijk worden dat de sleutel tot het ontdekken van je persoonlijke bediening is te ontdekken hoe God jou heeft gemaakt.

Kortom, het is niet alleen een ontdekkingstocht naar wat je voor God mag doen, maar je zult ook ontdekken hoe God je heeft gemaakt.

De onderwerpen zijn onder andere:

* Wat is het belang van dienen?
* Wat is het doel van dienen?
* Waarom je bent zoals je bent.
* Inzicht krijgen in je passies.
* Hoe God ervaringen gebruikt.
* Inzicht krijgen in je persoonlijkheid
* Hoe je je talenten ontdekt.
* Etcetera.

Deze cursus zal ook degenen die al dienstbaar zijn helpen om nog effectiever en bewuster hun bediening kunnen uitoefenen.

Deze cursus zal woensdag 27 september 2017 om 20:00 uur van start gaan en om de vier weken plaatvinden
(met uitzondering van eventuele feestdagen of andere activiteiten).

U kunt zich hiervoor opgeven via het kantoor of door u op te geven via de lijst die op het bord hangt in de gang van de gemeente.