cursussen
image werkt niet
image werkt niet
image werkt niet
image werkt niet
leiderschapscursusIemand heeft ooit gezegd dat alles staat of valt met leiderschap.
Daarmee wordt in korte bewoordingen de noodzaak van gezond en goed leiderschap aangegeven en daarmee ook het belang van deze cursus.

Alhoewel deze cursus vooral inzoomt op leiderschap binnen de gemeente, gelden dezelfde principes ook op andere terreinen waaronder het gezinsleven etcetera.

Deze leiderschapsprincipes zijn zelfs van toepassing op het persoonlijke vlak. Immers de eerste persoon waar iemand leider van is, is van zichzelf.
Met andere woorden: iedereen is in zekere zin een leider.
Als gemeente is het onze visie om ieder gemeentelid tot leider te willen toerusten.

Daarom is deze cursus voor iedereen die wil groeien in het begrijpen van Gods leiderschapsprincipe, om dat vervolgens te kunnen toepassen op wat voor gebied dan ook.

Onderwerpen die in deze cursus behandeld zullen worden zijn:

* Leiderschapsconcepten
* Jezus Zijn model van leiderschap
* Dienstbaar leiderschap
* Het hart van een leider
* Het karakter van een leider
* De competenties van een leider
* De valkuilen van leiderschap
* Genade om te leiden
* Etcetera..

Deze cursus zal woensdag 27 september 2017 om 20:00 uur van start gaan en om de vier weken plaatvinden
(met uitzondering van eventuele feestdagen of andere activiteiten).

U kunt zich hiervoor opgeven via het kantoor of door u op te geven via de lijst die op het bord hangt in de gang van de gemeente.